သင္ရဲ႔ကုိ လုံျခဳံမႈရွိမရွိ စစ္မလား(Useful Link)

9:18 AM ---
          အြန္လုိင္းမွာ ေတြ႔လာတဲ႔ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ႔ ဆုိဒ္ေတြကို ျပန္ရွဲေပးတာပါ ။ ခုလည္း သင္ရဲ႔ စကားဝွက္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စမ္းသပ္လုိ႔ရတဲ႔ ဆုိဒ္ေလးပါ ။ သြားေရာက္စမ္းသပ္ျပိီး မဟန္ရင္ေတာ႔ ေျပာင္းလုိက္ေပါ႔ :)
Test How Strong Is Your Password With Password Meter 
    သြားေရာက္စမ္းသပ္ရန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။