စာရုိက္ရတာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးတဲ႔ Typing Assistant

10:44 PM ---
             ဒီေဆာပ္ဝဲလ္ကေတာ႔ ကိုယ္၈်င္၈လိလုိရုိက္တဲ႔ အခါမွာ အေထာက္ကူျပဳတဲ႔ ေဆာပ္ဝဲလ္ပါ ။ ဥပမာ love လုိ႔ရုိက္မယ္ဆုိရင္ lo ကိုရုိက္လုိက္တာ ve ပါက ေပၚေပးေနတာပါ ။ ဒါေၾကာင္႔ စာတန္းရွည္ေတြ ရုိက္မည္ဆုိရင္ အစပုိင္းေလးကို ရုိက္ေပးရုံနဲ႔ က်န္တဲ႔ စာလုံးေတြက ဆက္မရုိက္ပဲနဲ႔ ေပၚလာတဲ႔ box က ရုိက္မည္စာသားကို ေအာက္ေရႊ႔ေပးျပီး Enter ေခါက္ရုံတင္ ။ အဆင္ေျပလွပါတယ္ ။ စာလုံးေပါင္းလည္း စိတ္ပူစရာမလုိေတာ႔ပါ ။
http://media.sharewareconnection.com/images/sidepanel/typing-assistant-744967.gif
ပုံကို ၾကည္႔ျပီးေတာ႔ နားလည္မွာပါ ။ ဒီေနရာကေန ေဒါင္းျပီး သုံးၾကည္႔ပါ ။ ဖုိင္ဆုိဒ္လည္း ဘယ္ေလာက္မွ မရွိပါဘူး ။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္စာပါပဲဗ်ာ ။ ခြန္ေမာင္ပန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။