အသုံးဝင္တဲ႔ Shortcut Keys မ်ားအေၾကာင္း

6:50 AM ---
             အားလုံးကို ကြ်န္ေတာ္ မျဖစ္မေန သိထားသင္႔တဲ႔ ကီးေတြအေၾကာင္းပါ ။ ကြ်န္ေတာ္ကြန္ပ်ဴတာစကုိင္ခါစက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရူးရူးသုံးတတ္ခ်င္တာက ေရွာပ္ကပ္ကီးနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို သုံးတာပါ ။ ေနာက္ပုိင္းေတာ္ေတာ္ေလးကို ေလ႔လာျဖစ္တယ္ ။ နည္းနည္းပါးပါးေတာ႔ သိျပီေပါ႔ ။ ခုလည္း ကြ်န္ေတာ္ သုံးေနၾက အသုံးဝင္တဲ႔ ကီးေတြကို ေရးေပးမွာပါ ။
CTRL+C (Copy)
CTRL+X (Cut)

CTRL+V (Paste)

CTRL+Z (Undo)

DELETE (Delete)
ေတြေတာ႔ သိျပီးသားေတြ
SHIFT+DELETE (ဒါကေတာ႔ recylbin ကေန ထပ္ဖ်က္စရာမလုိေတာ႔ပါဘူး)

F2 key (ဖုိင္နာမည္ေတြကို ေျပာင္းဖုိ႔ပါ )

F3 key (folder က ဖုိင္ေတြကို ရွာတာပါ ။ firefox တြင္ ctrl+F နိပ္တာႏွင္႔တူတူ)

ALT+ENTER (ဖုိင္တစ္ခုရဲ႔ propertiesကို သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ သုံးႏုိင္ပါတယ္ ။ ဖုိင္ေတြကို select ေပးျပီးေတာ႔လည္း ၾကည္႔ႏုိင္ပါတယ္)

ALT+F4 (ဖြင္႔ထားတာမွန္သမွ် ပိတ္ႏုိင္တဲ႔ အသုံးမ်ားတဲ႔ကီးပါ)

ALT+SPACEBAR (ဖြင္႔ထားတဲ႔ ဖုိင္ကို shortcut menu ၾကည္႔ခ်င္ရင္ေပါ႔)

CTRL+F4 (ဒါကေတာ႔ ဖြင္႔ထားတဲ႔ ဖုိင္ေတြကို တစ္ခုခ်င္းပိတ္တာပါ။ tabs ေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီပိတ္တာပါ ။ ctrl+w နဲ႔ တူတူပဲ)

ALT+TAB (ဖြင္႔ထားတဲ႔ ဖုိင္ေတြကို တစ္ခုကေန တစ္ခုကို ေျပာင္းဖုိ႔ပါ)

ALT+ESC (ဒါက ALT+ESC နဲ႔တူတူပဲ)

SHIFT+F10 (ေရြးထားတဲ႔ ဖုိင္ရဲ မီႏူေတြကို ၾကည္႔တာပါ)

CTRL+ESC (Start menuကို နိပ္ရင္ ရေပမယ္႔ ေနာက္တစ္နည္း ထပ္နိပ္ႏုိင္တဲ႔ နည္းပါ  )

ALT ကို နိပ္ထားရင္ မ်ဥ္းလုိင္းကို ေတြ႔ရမွာပါ  (ျမင္တဲ႔ မ်ဥ္းသားထားတဲ႔ စာလုံးေတြကို adbcef ကီးအတုိင္းနိပ္ရုိက္ရင္ ရပါျပီ
)
SHIFT နိပ္ထားလုိက္ပါ ။ သင္ထည္႔ထားတဲ႔ ေခြက Auto Play ႏုိင္မွာပါ ။

CTRL+SHIFT+ESC (Task Manager ကို ဖြင္႔တာပါ)

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။