Wedsites ေကာင္း အခ်ိဳ႔

7:12 PM ---
        ဝက္ဆုိဒ္ေကာင္းဆုိျပီးေတာ႔ နည္းပညာနဲ႔ဆုိဒ္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး ။ သင္လည္း ၾကည္႔ဖူးေသးမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။အဲလုိမ်ိဳး ဝက္ဆုိဒ္ကို ကြ်န္ေတာ္လည္း နဂုိက မၾကည္႔ဖူးပါဘူး ။ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းပါတယ္ ။
မိတ္ဆက္မေနေတာ႔ပါဘူး တစ္ခုခ်င္းစီ ဖြင္႔ျပီးေတာ႔ ၾကည္႔လုိက္ပါ ။
http://www.neave.com/imagination/
http://billychasen.com/clock/
 http://www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.html
 http://www.project-euh.com/word_up/?
 http://www.dafont.com/theme.php?cat=101 

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။