မယ္ေတာ္ ေဆးခန္း၏ အနာဂတ္ျပသနာ

5:16 AM ---
             ကြ်န္ေတာ္ ဒီသတင္းကို ဖတ္ရတာနဲ႔ စိတ္မေကာင္းေတာ္ေတာ္ျဖစ္မိပါတယ္ ။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ အျမဲတမ္းေတြ႔ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ဟုိဘက္ကမ္းကို သြားတုိင္း ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ျမဝတီကေန မဲေဆာက္ကိုသြားတဲ႔ကား ေက်ာင္းသားေဆးခန္းသြားတဲ႔ လူေတြပါစျမဲ ။ ျမဝတီမွာ ေနသူတုိင္း သိၾကပါတယ္ ။ သူတုိ႔မွာ အခက္ခဲျဖစ္လုိ႔ အနာဂတ္က ရင္းေလးစရာျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင္း တတ္ႏုိင္ရက္ ကူညီၾကပါဦးလုိ႔....ခြန္ေမာင္ပန္
         ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ၿမိဳ႔တြင္ ရွိေသာ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းသည္ ဘ႑ာေရး အ ခက္အခဲေၾကာင့္ ေဆး၀န္ထမ္း အားလံုးအား ၄င္းတို႔ရသည့္ လစာထဲမွ (၂၀) ရာႏွဳန္းကို ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့သည္ဟု ေဆး၀န္ထမ္း မ်ားက ေျပာပါသည္။
“ ၀န္ထမ္းထဲမွာ ေအာက္ဆံုး လစာက (၁၀၀၀) ဘတ္၊ ျပီးေတာ့ ႏွစ္အလိုက္ရတဲ့ လစာ ၂ ေထာင္ကေန (၆) ေထာင္ အထိ နဲ႔ (၈) ေထာင္ လစာသမားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာ့လိုက္တဲ့အတြက္ လစာတေထာင္ သမားေတြကေတာ့ (၈၀၀) ဘတ္ဘဲရ ေတာ့တယ္ေလ။ သူတို႔ကေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ထြက္ခြင့္ေတာ့ ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ ႀကိဳတင္လစာ (၂) စာပါ ထပ္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ စထြက္ေနပါျပီး” ဟု ေဆး၀န္ထမ္း တဦးက ေျပာပါသည္။
မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ ရွိျပီး ၄င္းအထဲ၌ သံုးပံုတပံုသည္ တေထာင္ လစာသမားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ အသင္းအဖြဲ႔တခုခုမွ ပံ့ပိုးမွဳေပးေနေသာ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အျဖစ္ လာ ေရာက္ ေဆးပညာ သင္သူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႔ထားပါသည္။ အကယ္၍ လစာ တေထာင္ရရွိေသာ ေဆး၀န္ ထမ္းမ်ား ထြက္သြားပါက မယ္ေတာ္ ေဆးခန္း၏ ကုသမွဳ၌ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ မယ္ေဆာက္ ေဆးရံုႀကီးသို႔ ပို႔ေပးေနေသာ အေရးႀကီး လူနာအေရအတြက္ကိုလည္း ေလ်ွာ့ ခ်ခဲ့ရပါသည္။ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းမွ တာ၀န္ယူ ပညာသင္ေပးေနေသာ ကေလးေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ကုန္က် စ ရိတ္မွာလည္း ထိခိုက္လာဖြယ္ရာ ရွိေနပါသည္ဟု ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာပါသည္။
ဤျပသနာသည္ ႏွစ္စဥ္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ကူညီေနေသာ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အကူ အညီေပးခဲ့ သည့္ အတြက္ အကူအညီရရွိမွဳ ေလွ်ာ့က်သြားျဖင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ေျပာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနလည္း မေရရာေသးဟု ၄င္းကဆိုပါသည္။
MT_0309ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားေရွ႔ေရးမေသခ်ာ
လူနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွ လာေရာက္မွဳရွိျပီး ႏွစ္စဥ္ တိုးလာေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေနအထားအရ
လူနာမ်ားကို ဆိုင္းင့ံ ထားေနရပါသည္။ တခ်ဳိ႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို စစ္ေဆးမွဳ၌ လည္းေကာင္း၊ ကုသမွဳ၌လည္းေကာင္း ဆိုင္းငံ့ ထားပါသည္။  ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ လမွစျပီး လစာ ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရသျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ အလား လာကို စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနရသည္ဟု ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းကို ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး နွစ္စဥ္ လူနာေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ ခန္႔ကို လက္ခံကုသေပး သည့္ ေဆးခန္းျဖစ္ပါသည္။ ကုသမွဳတြင္ တိုးလာေနသည့္ လူနာမ်ားေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး၌ အခက္အခဲျဖစ္လာသလို
အကူအညီ ေပးေနေသာ NGO မ်ားလည္း ေလွ်ာ့က် လာေနပါသည္။
မူးရင္းဆုိဒ္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။