အေျခခံ Hacking နည္းပညာစာအုပ္

7:52 PM ---
       ဘာစာအုပ္ရယ္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး ။ လုိက္ဖတ္ရင္းနဲ႔ ေတြ႔လုိ႔ ဆိုဒ္ေတြမွာ တင္ထားတာ မေတြ႔ရလုိ႔ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အကူညီျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္ထင္လုိ႔ တင္ေပးတာပါ ။

ေဒါင္းလုပ္ရန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။