ေဆာပ္၀ဲလ္ေတြရဲ႔ ကီးေတြကို ရွာမယ္ဆုိရင္

11:41 PM ---
        ကီးေတြရွာတဲ႔ နည္းေတြေတာ႔ ေတာ္ေတာ္စုံပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီတစ္ခါတင္ေပးမည္႔ ေဆာပ္၀ဲလ္မပါပဲနဲ႔ ရွာတဲ႔ နည္းပါ ။ ၾကည္႔တတ္ဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္ ။
ပထမဆုံး Google ကို သြားလုိက္ ...
ျပီးရင္ ဒီကိုရုိက္ထည္ 94fbr ျပီးရင္ Space ဘား တစ္ခ်က္ျခားေပးလုိက္ ျပီးရင္ ေဆာပ္၀ဲလ္ နာမည္ကို ရုိက္ထည္႔ေပးလုိက္ပါ ။ ျပီး၇င္ေတာ႔ တက္လာလိမ္႔မယ္ တစ္ပုံတစ္ပင္ၾကီး ။
ၾကည္႔တတ္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္ ။ ခြန္ေမာင္ပန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။