အသုံး၀င္ေသာ Photoshop Shortcut Ebook

8:33 AM ---
        ဒီစာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စုံပါတယ္ဗ် ။ စာမ်က္ႏွာက သုံးမ်က္စာေလာက္ပဲပါတာကို စုံသေလာက္အထိပါတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ မသိေသးတဲ႔ ကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ။ နဂုိကတည္းက တင္ေပးမလုိ႔ပဲ အခုပဲ ျပန္ေတြ႔လုိ႔ ေပ်ာက္မွာစိုးတာနဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ ။ လုိအပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္လညး္ အခ်ိန္မေရြးျပန္ၾကည္႔ႏုိင္တာမုိ႔ေလ း)

                                                 ၾကည္႔ရႈ႔ရန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။