ဝက္ဆုိဒ္ေတြ ေက်ာင္းမွာ အပိတ္ခံရရင္ (၂)

8:47 AM ---
          နည္းကေတာ႔ တူပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ဒီနည္းက လြယ္လုိ႔တင္ေပးလုိက္တာပါ ။ ဟုိနည္းက နည္းနည္းရႈပ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔မုိ႔...
ပထမဆုံး ဒီေနရာကို သြားလုိက္ပါ ။ ျပီးရင္ ပိတ္ထားခံရတဲ႔ ဆုိဒ္လိပ္စာကို ထည္႔လုိက္ Youtube ဆုိ www.youtube.com လုိ႔ ရုိက္ျပီး Find IP address နိပ္လုိက္ပါ ။ ျပီးရင္ ေပၚလာတဲ႔ IP ကို ကူးျပီး URL ဘားမွာ ထည္႔ေပးလုိက္ပါ။
အဆင္ေျပသြားလိမ္႔မယ္....ခြန္ေမာင္ပန္

1 comments:

Anonymous said...

အဆင္မေျပပါ

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။