အေကာင္းဆုံး Hacking နည္းစာအုပ္ ေလးဆယ္႔ငါးအုပ္ စုစည္းျခင္း

9:47 AM ---
            ဒီေနာက္ပုိင္း Program , Hacking ပုိင္းကို နည္းနည္းေလ႔လာျဖစ္တယ္ ။ မျဖစ္စေလာက္ေလးပါဗ်ာ ။ ဘာမွလည္း နားမလည္ေသးဘူး ။ စာအုပ္ေတြေတာ႔ အျပည္႔စုံရွိတယ္ ။ အခ်ိန္မရတာရယ္ လူလည္းမလုိက္ႏုိင္တာနဲ႔ ျငိမ္ေနရတာပဲဗ်ာ ။ ခု ကြ်န္ေတာ္ ဝါသနာတူေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ ။ ျပန္ရွဲတာပါ ။ ေကာင္းလုိ႔ပါဗ်ာ ။ ေအာက္မွာ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ေတြကို ၾကည္႔လုိက္ ။ ၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ေဒါင္းသြားလုိက္ပါဗ်ာ ။

            A Buffer Overflow Study - Attacks and Defenses (2002).pdf 470.27 KB

Addison Wesley - 2004 - Wi-Foo The Secrets of Wireless Hacking.chm 6.73 MB

Amazon Hacks - (O\'reilly-August 2003).chm 2.83 MB


Computer Vulnerability(March 9 2000).pdf 390.33 KB

Crackproof Your Software(No Starch-2002).pdf 7.17 MB

Credit Card Visa Hack(Cambridge Lab-2003).pdf 223.34 KB

Ethical Hacking and Countermeasures EC Council Exam 312 50 (OSB- 2004).chm 14.15 MB

Google Hacking for Penetration Tester (Syngress-2005).pdf 13.44 MB

Hack Attacks Revealed- A Complete Reference with Custom Security Hacking Toolkit (Wiley-2001).pdf 8.06 MB

Hack IT Security Through Penetration Testing (Addison Wesley-2002).chm 4.58 MB

Hack Proofing Your Identity in the Information Age (Syngress-2002).pdf 8.90 MB

Hack Proofing Your Network - Internet Tradecraft (Syngress-2000).pdf 2.95 MB

Hacker Disassembling Uncovered (A List- 2003).chm 4.72 MB

Hacker's Desk Reference.pdf 714.83 KB

Hackers Beware (NewRiders -2002).pdf 4.62 MB

Hackers Delight( Addison Wesley- 2003 ).chm 2.11 MB

Hacking Exposed- Network Security Secrets and Solutions (MCGraw-Hill-2001).pdf 8.05 MB

Hacking Exposed- Web Applications (MCGraw-Hill-2002).pdf 7.58 MB

Hacking Exposed- Windows 2003 Chapter 5.pdf 915.51 KB

Hacking for Dummies (John Wiley-2004).pdf 9.28 MB

Hacking for Dummies-Access to Other Peoples Systems Made Simple.pdf 1.26 MB

Hacking Guide v3.1[www.netz.ru].pdf 1.20 MB

Hacking-The Art of Exploitation(No Starch-2003).chm 1.40 MB

How Thieves Targeted eBay Users but Got Stopped Instead(Interhack-June 2003).pdf 131.83 KB

Malware - Fighting Malicious Code (Prentice Hall-November 21 2003).chm 6.34 MB

Maximum Security, 3rd Edition(Sams-April 2001).chm 2.14 MB

Maximum Security_-A Hackers Guide to Protect Your Internet .chm 1.29 MB

Network Security Tools (OReilly- Apr 2005).chm 1.29 MB

PC Hacks(Oct 2004).chm 5.96 MB

PDF Hack(Aug 2004).chm 3.53 MB

Practical Study Remote Access (Cisco-December 22, 2003).chm 2.47 MB

Reversing Secrets of Reverse Engineering (Apr 2005).pdf 8.37 MB

Spidering Hacks(O\'Reilly- October 2003).chm 1.39 MB

Steal This Computer Book 3 What They Won\'t Tell You About the Internet(No Starch Press �� 2003 ).chm 13.74 MB

Stealing the Network; How to Own the Box ( Syngress-2003).pdf 4.59 MB

The Art of Deception by Kevin Mitnick.pdf 5.19 MB

The Art of Intrusion-The Real Stories Behind the Exploits of Hackers Intruders and Deceivers (Wiley- Feb 2005).pdf 3.07 MB

The Complete History of Hacking.pdf 135.64 KB

The Extreme Searchers Internet Handbook A Guide for the Serious Searcher (Feb 2004).pdf 7.07 MB

Tricks of the Internet Gurus (April 1999).pdf 5.67 MB

Underground Hacking Madness & Obsession on the Electronic Frontier (Suelette Dreyfus & Julian Assange-2001).pdf 1.48 MB

Web Hacking- Attacks and Defence (Pearson Education-August 08, 2002).chm 6.32 MB

Windows Server Hack(O\'Reilly - March 2004).chm 1.83 MB

Windows XP Hacks (O\'reilly- Auguest 2003).chm 5.18 MB

        Download Here


http://www.fileserve.com/file/cBkrczJ

http://www.fileserve.com/file/j7DnteN

1 comments:

သူရိယ said...

ေက်းဇူးပါဗ်ာ
ဒီလိုမွ်ေ၀မွလဲက်န္တဲ့လူေတြလဲအသိတိုးတာေပါ့။မ်ားမ်ားသိမ်ားမ်ားတတ္
မ်ားမ်ားေရးႏွုူိင္ပါေစဆုေတာင္းပါတယ္

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။