ျမစ္ဧရာ တမ္းခ်င္း

6:53 AM ---
        အုိ ျမစ္ဧရာ....
သင္အေၾကာင္းမသိေပမယ္႔...
သင္ရဲ႔ ဂုဏ္သင္း  ဂုဏ္သတင္းကို
မ်ားစြာစာဆုိ စာဖြဲ႔ဆုိလုိ႔
မွန္းကာတမ္းတ လြန္ခ်စ္လွ၏.....။


    
        ဧရာျမစ္ဝယ္ တံငါသည္မ်ား
ကြန္မ်ားစြာျဖင္႔   ရမ္းကာေဝ႔ပစ္
ဝမ္းေရးျဖစ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေနသည္...
ထုိႏွင္႔တကြ....

ႏြားမ်ားတစ္အုပ္ တစ္သုတ္သုတ္ႏွင္႔
ေရေအးၾကည္လင္ ျမစ္ေရခြင္သုိ႔
ၾကည္ရႊင္ေသာက္ၾက လြန္ခ်စ္ၾက၏....
       
            အာကာခြင္မွာ သိပ္မၾကည္ရွာလည္း
ျမစ္ေရအသြင္  ေပၚယံတြင္ဝယ္
ေရာင္မ်ားလ်ံေတာက္ အထက္ေအာက္မ်ားဝယ္
လြန္တင္႔တယ္၏....
ေစတီပုထိုး    ေတာင္တန္းမ်ိဳးႏွင္႔
မရုိးႏုိင္ဖြယ္ လြန္တင္႔တယ္၏......။


  ေကာင္းကင္ျပင္ဝယ္ မုိးတိမ္လည္၏
ေတာတန္းအုပ္ဝယ္ သစ္ပင္မ်ိဳးမ်ိဳး က်ိတ္က်ိတ္တို၏
ျမစ္ေရျပင္ဝယ္ ျမစ္ေရသြင္သြင္ စီးဆင္းပုံဟန္ လြန္လွျပန္၏
ထုိႏွင္႔အတူ ဘုရားေစတီဝန္းရံစီျပီး ျမစ္ၾကီးအလွ ထပ္ကာျပ၏
      ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္လာေသာ
အလွမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္လာေသာ
ငါတုိ႔ရဲ႔ျမစ္ ငါတုိ႔ရဲ႔အခ်စ္
ငါတုိ႔ရဲ႔သခင္ ငါတို႔ရဲ႔အရွင္.... ။

       ရင္ႏွင္႔အမွ် ငါတမ္းတ၏
စီးဆင္းေနေသာေရကိုလည္း နဂုိအတုိ္င္းစီးပါေစ....
လွပေနေသာျမစ္ဧရာကို နဂုိအတုိင္းလွပေနပါေစ....


               ခြန္ေမာင္ပန္(မဲေဆာက္)

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။