ပုံလွလွေလးေတြ ေခါက္ၾကမယ္ (ဝက္ဆုိဒ္မိတ္ဆက္)

9:34 PM ---       အားလုံးပဲ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ Bookmark ထားတဲ႔ ဝက္ဆုိဒ္ေတြထဲက ပုံေခါက္နည္းေတြကို ျပေပးတဲ႔ ဝက္ဆုိဒ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးမယ္ ။ Paper ေတြကို ေခါက္တာပါ ။ စက္ကဴေခါက္တာပါ ။


ကြန္ပ်ဴတာခ်ည္းပဲၾကည္႔ေနရင္ မ်က္စိေညာင္းမယ္ ။ ဇက္ေၾကာတက္မယ္ .. ဒါေၾကာင္႔ ပုံေတြကို လက္ေတြ႔ေခါက္ရင္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို သုံးခ်င္းမွာ ခဏတစ္ျဖဳတ္ရပ္တန္႔ခ်င္းျဖင္႔ က်န္းမာေရးကို ဂရုစုိက္ရာလည္းေရာက္ေအာင္ေပါ႔ဗ်ာ ။ ဒီေနရာကို သြားေရာက္ျပီးေတာ႔ လက္ေတြ႔စမ္းႏုိင္ပါတယ္ဗ်ာ ။ ေခါက္နည္းေတြေတာ္ေတာ္ေလး စုံပါတယ္ ။ ျမန္မာဆုိဒ္တစ္ဆုိဒ္မွာ ေတြ႔လုိ႔ပါ ။ Bookmarkလုပ္ထားတာေတာ႔ ၾကာျပီ ဒီေန႔... Bookmark လုပ္ထားတဲ႔ ဆုိဒ္ေတြကို ျပန္စစ္ရင္းနဲ႔ ေရးျဖစ္လုိက္တာပါ ။ ပုံလွလွေလးေတြကို ေခါက္ရင္းနဲ႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏုိင္ပါေစဗ်ာ ။

                 အားလုံးကို ခင္တဲ႔ ခြန္ေမာင္ပန္1 comments:

Anonymous said...

Thanks :)

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။