ေခြးဘီလူးကို ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ေျပးခုိင္းရေအာင္

12:23 AM ---

ေတြ႔ဖူးပါတယ္ ။ ဒါစာကို သူမ်ားတင္ထားတာကိုေပါ႔ ။ ကြ်န္ေတာ္လညး္ တင္ၾကည္႔မယ္ေပါ႔ေလ ။ ေျမေခြးဘီလူးကို ခပ္သြက္သြက္ေလး ခုိငး္ၾကည္႔တာေပါ႔ဗ်ာ ။ လြယ္လြယ္ေလးပါ ။ စမ္းၾကည္႔ရေအာင္

ပထမဆုံး New tag ယူျပီးေတာ႔ ဒီစာကိုabout:config  ေကာ္ပီထည္႔လုိက္ပါ ။ ျပီးရင္ Enter တစ္ခ်က္ေလာက္ ေခါက္လုိက္ပါ ။  ျပီးရင္ about:config ေတြတက္လာမယ္.....

အဲဒီမွာ နည္းနည္းျပင္စရာေတြ ရွိမယ္....network.http.proxy.pipelining ကို ႏွစ္ခ်က္ဆက္တုိက္ေလာက္ နိပ္လုိက္ပါ ။  true သုိ႔ေျပာင္းသြားလိမ္႔မယ္ ။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးnetwork.http.pipelining ပါ ။ ကဲ ရွာလုိက္ပါ ။အဲဒီစာသားကို ေကာ္ပီလုိက္ျပီးေတာ႔ အေပၚနားမွာ Title bar ေလး ထဲမွာ ထည္႔လုိက္ပါ ။ URL bar  ဟုတ္ဘူးေနာ္ ။ ျပီးရင္ တက္လာလိမ္႔မယ္ ။ တက္လာတာနဲ႔ ႏွစ္ခ်က္ဆက္တုိက္ နိပ္လုိက္ရုံေလးပဲ။ ကိုtrue ေျပာင္းဖုိ႔ေပါ႔ ။ တစ္ခ်က္လင္႔လုိက္ရင္ နာမည္က တစ္မ်ိဳးေျပာင္းေနတာကို သတိထားၾကည္႔ပါ ။ နာမည္က ႏွစ္မ်ိဳး တစ္ခ်က္နိပ္ရင္တစ္မ်ိဳး ။ တစ္လွည္႔စီေျပာင္းေနတာ ။ ကဲ ေနာက္network.http.pipelining.maxrequestsတစ္ခုကို ေျပာင္းမယ္ ။ သူ႔ကို နိပ္ခ်က္ေလာက္ ဆက္တုိက္လင္႔လုိက္ ဂဏန္းေလးနဲ႔ box ေသးေသးေလး တက္လာမယ္ ။ အဲဒီထဲက ဂဏန္းကို 30 ေျပာင္းေပးလုိက္ပါ ။ ကဲ ေနာက္ဆုံးတစ္ဆင္႔ က်န္ေသးတယ္ ။ အဲဒါက တစ္ေနရာရာမွာ Right လင္႔တစ္ခ်က္ေလာက္ နိပ္လုိက္ပါ ။ အဲဒီမွာ New>>>Integer>>ကို ေရြးလုိက္ နာမည္ကိုnglayout.initialpaint.delay လုိ႔ေပးလုိက္ပါ ။ ျပီးရင္ ဂဏန္း 0 လုိ႔ပဲ ထားျပီးေတာ႔ OK လုိက္ ။ ေခြး ဘီးလူး အေျပးျမန္လာတာကို ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္ ။

         ခြန္ေမာင္ပန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။