သူငယ္ခ်င္းေတြကို အြန္လိုင္းကေန ဖုန္းေခၚရင္း ေနာက္မယ္

8:56 AM ---
အင္တာနက္ကေန သူငယ္ခ်င္းခ်င္း ေနာက္ခ်င္တယ္ဆုိေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဆုိဒ္တစ္ခုကို ညြန္ျပပါရေစ....။

ေမလ္းအေကာင္႔ေလးနဲ႔ ဝင္ရုံတင္ စေနာက္ႏုိင္ပါျပီ ။

ပထမဆုံး http://www.mobivox.com  ကို သြားလုိက္ပါ ။ 

အဲဒီမွာ အေကာင္႔တစ္ခု လုပ္ရမယ္....

လုပ္ပုံလုပ္နည္းကေတာ႔ လြယ္ပါတယ္ ။အေကာင္႔ေတြ လုပ္ေနၾကပဲကိုးေနာ္႔ :) 

 ကဲ ျပီးရင္ေတာ႔... ေမလး္ထဲကို မိမိရဲ႔ အေကာင္႔နာမည္နဲ႔ စကားဝွက္ကို ပုိ႔လာေပးလိမ္႔.....
အဲဒီမွာ ပါတဲ႔ လင္႔တုိင္းလဲ သြားလုိ႔ရပါတယ္ ။ ျပီးရင္ေတာ႔ အေကာင္႔ဝင္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကို စေနာက္ႏုိင္ပါျပီ ။  

ခြန္ေမာင္ပန္ 

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။