နာရီေတြရမယ္...

9:44 PM ---

blogger သမားေတြအတြက္ နာရီေလးေတြ တင္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္ ။ တစ္လုံး ငါးဆယ္ :) ။ အစ္ကိုအစ္မတုိ႔ ဆုိဒ္မွာ နာရီေတြ စပါယ္ရွယ္ ထည္႔လုိက္ေနာ္ :D

1. Clicking Digital Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>


2. Rotating Silver Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>3. Black Outline Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>4. Simple Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf">

<embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
5. White Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-175.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
6. Black Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-179.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>


7. Clicking Out Digital Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-152.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
8. 3D Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-169.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>


9. House Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-150.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
10. Black Cool Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-165.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
2 comments:

ေကာင္းကင္မင္းသားေလး said...

အကိုေရ............. နာရီေတြရဲ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ကို ဘယ္ေနရာမွာ ေျပာင္းရသလဲဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္.........lovercupie.1500@gmail.com
နည္းနည္းေလာက္ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ.....

ေကာင္းကင္မင္းသားေလး

December Mgmg said...

@ေကာင္းကင္မင္းသားေလး
နာရီေတြက ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႔ ခ်ိန္ေတာ္ခ်ိန္တစ္ခုတည္းပဲ ။ ဒါေပမယ္႔ ဖတ္တဲ႔ဆီက ဖတ္သူ ႏုိင္ငံရဲ႔ ခ်ိန္ေတာ္ခ်ိန္လား မသိ ။ ေက်းဇူးေနာ္ မန္႔လုိ႔ ၄ဲ၄ဲ၄ဲ

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။