ကြန္ပ်ဴတာကို စကားေျပာခုိင္းၾကရေအာင္.....

11:03 AM ---

ကြ်န္ေတာ္ရွာေတြ႔ထားတဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို စကားေျပာခုိင္းတဲ႔ နည္းေလးပါ ။ လြယ္လြယ္ေလးပါဗ်ာ ။သိျပီးသားဆုိရင္လည္း ေတာင္းပါန္ပါတယ္ ။ မသိေသးတဲ႔ သူေတြအတြက္ ပါ ။

ကဲ ပထမဆုံး Notepad ကို ဖြင္႔ပါ ။ Run>>>>notepad လုိ႔ရုိက္လုိက္ပါ ။

ကဲ ...အဲဒီထဲမွာ ဒီစာသားေလးေတြကို ကူးထည္႔လုိက္ပါ ။

  Dim Message, Speak

          Message=InputBox("Enter text","Speak")

          Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")

          Speak.Speak Message

ျပီးရင္ေတာ႔ Speak.vbs နာမည္နဲ႔ သိမ္းလုိက္ပါ ။

ျပီးရင္ေတာ႔ သိမ္းထားတဲ႔ ေနရာေလးမွာ အဲဒီ File ကို ျပန္ဖြင္႔ပါ ။ ျပီးရင္ သင္ေျပာလုိတဲ႔ စကားလုံးကို ရုိက္ထည္႔ျပီးေတာ႔ အုိေခ လုိက္ပါဗ်ာ ။

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ ။ ခြန္ေမာင္ပန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။